Is ooglaseren eenmalig of kan het vaker worden gedaan?

Slechtzienden die beslissen een ooglaserbehandeling te willen doen stuiten vaak op verschillende vragen. Een vraag die veel gesteld wordt is  of het mogelijk na een ooglaserbehandeling op een latere leeftijd nog een keer een ooglaserbehandeling te ondergaan als dat nodig zou worden.

Een tweede behandeling is mogelijk

LASIK is een ooglaserbehandeling die het meest wordt toegepast. De kans is dus groot dat je een LASIK behandeling zal ondergaan. Een LASIK behandeling kan meer dan één keer toegepast worden op een patiënt, hoewel de vraag of dat nodig is per individu afhankelijk is van een aantal factoren. Verre weg de meeste patiënten zullen geen tweede ooglaserbehandeling nodig hebben. Mensen die op oudere leeftijd bijziendheid worden kiezen over het algemeen om een leesbril te dragen op de momenten dat het nodig is.

De hoornvliesdikte speelt een belangrijke rol in de keuze

Een belangrijk factor dat meespeelt in de beslissing om voor de tweede keer een LASIK behandeling te ondergaan is de hoornvliesdikte. Wat een LASIK behandeling namelijk doet is o.a. het hervormen van het oppervlak van het oog door tissue te verwijderen. Als na de eerste LASIK behandeling de hoornvliesdikte nog voldoende is voor een tweede behandeling kan de behandeling herhaald worden. Bij patiënten met een dunne hoornvlies wordt meestal voor een LASEK behandeling gekozen.

Over het algemeen is een directe herhaling van de behandeling geen probleem als de eerste behandeling niet voor 100% zicht zorgt. Ook een tweede behandeling op een later leeftijd moet normaalgesproken geen probleem zijn.

Zoals bij  elke ingreep moeten de risico´s van een behandeling wel afgewogen worden tegen de voordelen. Hoewel ooglaseren intussen ver ontwikkeld is en het succespercentage van de meeste ooglaserklinieken over de 99% is, zult u altijd te maken krijgen met de unieke toestand van uw ogen en het daarop afgestemde advies van de oogarts.